Chính sách bảo mật 33win.group

Chính sách bảo mật này nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ và bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng trên website của chúng tôi. Đây là cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của khách hàng.

Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

A. Thông Tin Cá Nhân:

  • Chi Tiết Cá Nhân: Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng.
  • Thông Tin Tài Chính: Chi tiết thẻ tín dụng/bank, thông tin ví điện tử, lịch sử giao dịch.

B. Thông Tin Kỹ Thuật:

  • Thông Tin Máy Tính/Điện Thoại: Địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, thông tin về các trang web truy cập và thời gian truy cập.

Cách Thức Sử Dụng Thông Tin:

A. Xử Lý Đơn Hàng và Dịch Vụ Khách Hàng: Sử dụng thông tin để xác nhận và xử lý đơn hàng, giải quyết vấn đề và cung cấp hỗ trợ.

B. Phát Triển Sản Phẩm và Dịch Vụ: Phân tích hành vi và xu hướng mua sắm của người dùng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

C. Tiếp Thị và Quảng Cáo: Gửi thông tin tiếp thị và khuyến mãi, nếu người dùng đã đồng ý nhận thông tin này.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân:

A. Chia Sẻ Nội Bộ và với Đối Tác: Chia sẻ thông tin với các bộ phận nội bộ và đối tác logistic, thanh toán để thực hiện giao dịch.

B. Tiết Lộ theo Yêu Cầu Pháp Lý: Tiết lộ thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty.

Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân:

Áp dụng các biện pháp an ninh như mã hóa dữ liệu, tường lửa, giám sát an ninh mạng để bảo vệ thông tin khỏi truy cập không được phép.

Quản Lý Cookie và Công Nghệ Theo Dõi:

Sử dụng cookie và các công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng, thu thập dữ liệu phân tích và cá nhân hóa nội dung.

Quyền của Người Dùng:

  • Người dùng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.
  • Người dùng có thể thay đổi sự đồng ý của mình về việc sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích tiếp thị.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên website và thông báo cho người dùng.

Liên Hệ và Phản Hồi:

Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật, người dùng có thể liên hệ qua các kênh hỗ trợ được cung cấp trên website https://33win.group/.